wideokonferencja

2019-02-18

Wideokonferencja a treningi sportowe

Wideokonferencja https://itencio.com/pl/rozwiazania-dla-sal-konferencyjnych.html ! Przedstawienie treningów sportowych


Osoby, które są lepiej przystosowane do wykonywania tego typu wysiłku osiągają znacznie wyższe wartości wyliczonego wskaźnika. Przy oznaczeniu spoczynkowej częstość skurczów serca oraz po wykonanej pracy można obliczyć taki współczynnik skuteczności restytucji. Zaś w warunkach laboratoryjnych i przy zastosowaniu cykloergometru, można użyć test PWC170. Wskaźnik, taki jak PWC170 oznacza wielkość danego obciążenia, które jest wyraźne w jednostkach mocy [W], przy którym to częstość skurczów serca najczęściej ustala się na poziomie około 170/min. Oznaczenie takiego wskaźnika dokonuje się wyłącznie graficznie przez ekstrapolację linii prostej, która wyraża zależność moc - HR, do osiągniętego poziomu tętna 170/min i to na podstawie pomiarów kilku kolejno narastających obciążeń. Warto to ukazać za pomocą wideokonferencji. Przyjęty test, który został zastosowany w celu określenia danej wydolności fizycznej wykonywany jest pomiar maksymalnego poboru tlenu -O2max. Zawsze można go dokonać przez tak zwane próby bezpośrednie, w czasie których dokonuje się całkowitej analizy gazowej wydychanego powietrza, każdy badany wykonuje określony wysiłek maksymalny, który angażuje go w największym stopniu układ krążenia i oddechowy. Biorąc pod uwagę fakt, że użycie wszelkich metod bezpośrednich wykorzystywanych do pomiaru VO2max, może być z różnego rodzaju względów niewskazany albo niemożliwy, dlatego do jego wykonania opracowano bardzo uproszczone sposoby oceny VO2max, nazywane próbami pośrednimi. W związku z tym warto jest zdecydować się na wideokonferencję.


Metody bezpośrednie od pośrednich, zasadniczo się różnią, na przykład tym, że podczas prób pośrednich zawsze możemy przewidywać VO2max, natomiast podczas wykonywania bezpośrednich prób mierzymy VO2max. Więc, metoda pośrednia bazuje na określonym wysiłku o submaksymalnej intensywności oraz zliczaniu tętna, co umożliwia przewidywanie danego poziomu VO2max, natomiast bezpośrednia pozwala na mierzenie pobór tlenu w czasie wykonywania maksymalnego wysiłku przy pomocy analizatora gazowego. Wykorzystując, każdą zależność pomiędzy intensywnością wysiłku i poborem tlenu oraz częstością skurczów serca, to w roku 1954 Ryhming oraz Astrand opracowali nomogram służący do określenia oraz przewidywania VO2max wyłącznie na podstawie pomiarów HR oraz mocy, przy zastosowaniu ergometru rowerowego albo ławki do step-testu. Współcześnie warto jest zdecydować się na wideokonferencję.


Jednak, aby określenia VO2max trzeba połączyć linią prostą daną wielkość obciążenia w jednostce wat z odpowiednim poborem tlenu, a potem z częstością skurczów serca oraz odczytać otrzymany wynik na skali, która jest wyrażonej w l/min. W trakcie oceny wytrzymałości przydatne jest PPB, czyli określenie progu przemian beztlenowych. W czasie wykonywania wysiłku fizycznego o znacznie rosnącej intensywności aktywowane są różnego rodzaju procesy energetyczne, które służą resyntezie ATP. Już po przekroczeniu określonej intensywności około 65procent VO2max, następuje gwałtowny przyrostu stężenia mlekowego kwasu we krwi. Natomiast nasilenie przemian beztlenowych, które są określane jako przejście tlenowo-beztlenowe albo PPB czyli próg przemian beztlenowych. Określany jest on przy niezmiennej wartości kwasu mlekowego, która jest przyjęta na poziomie 4mml/l. Warto o tym pamiętać decydując się na wideokonferencję.


Znacznie dokładniejszą ocenę tych zmian, można uzyskać przy oznaczeniu progu indywidualności. Dlatego śledzenie zmian w poziomie progu mleczanowego na sam skutek treningu da najlepszy obraz prawidłowego albo nieprawidłowego oddziaływania bodźcami na określonego zawodnika. Na dużą wartość diagnostyczną określonego poziomu przygotowania wydolnościowego u piłkarzy nożnych jest ocena ich zdolności wysiłkowej beztlenowo-fosfagenowych. W teście Wingate podstawowym wskaźnikiem jest stosowany w ocenie tej właśnie cechy wartość maksymalnej mocy. Taki test, polega na wykonaniu przez osobę badaną 30-sekundowego wysiłku o jak największej intensywności na cykloergometrze, lecz przy wcześniej ustalonej wartości zewnętrznego oporu. Owej oceny wydolności można dokonać na podstawie rozwijanej zewnętrznej mocy. Przy badaniu beztlenowej wydolności fosfagenowej, należy również wykorzystać test Margarii-Kalamena albo test Bosco. Jako pierwszy, polega na wbieganiu z jak największą prędkością po schodach. Zapisany pomiaru czasu pokonania określonego odcinka testowego i masy ciała badanego, pozwala na wyznaczenie moc fosfagenowa.


W odniesieniu do wideokonferencji nie zapominaj, że co do drugiego, to największą rozwijaną moc pozwala wyznaczyć seria wyskoków wykonywana na platformie dynamo graficznej. Aby ocenić wydolność w piłce nożnej w jak najbardziej naturalnych warunkach, można zastosować próby terenowe. Według pokonanego dystansu w wyznaczonym czasie, jak na przykład test Coopera, albo na podstawie pomiaru czasu pokonania tego specyficznego dystansu tylko dla tej dyscypliny, można by wnioskować o adaptacji piłkarskiego organizmu w treningowym procesie. Jak najbardziej fizjologiczna ocena co do zdolności wysiłkowych wszystkich zawodników, którzy uprawiają piłkę nożną, powinna stać się jednym z podstawowych zadań w określonym systemie kontroli całego procesu szkoleniowego. Jednak należy pamiętać o tym, iż aby stała się bardzo przydatnym narzędziem w wykonywaniu pracy trenera, trzeba dokonywać jej znacznie częściej niż częstotliwość pojawiania się zmian efektów treningowych.